Kategorie

Home

Chemie

Kyselé a zásadité roztoky

Kyselé a zásadité roztoky

Kyselé a zásadité roztoky

autor Jitka Štrofová, Stanislava Vonešová | kategorie Chemie 2. stupeň ZŠ

Dílčí témata - úlohy:

1         Cíl

Žák dokáže vysvětlit pojem acidobazický indikátor a bude schopen uvést příklady látek, které se jako indikátory používají. Podle hodnoty pH roztoku dokáže rozhodnout, zda je roztok kyselý, zásaditý či neutrální. Bude schopen prakticky zjistit hodnotu pH vzorku pomocí roztoku indikátoru, indikátorového papírku nebo ji změřit pH-metrem.

2         Obecný úvod k tématu

Podle obsahu iontů H3O+ a OH v roztoku se rozlišují roztoky kyselé (c(H3O+) > c(OH)), zásadité (c(H3O+) < c(OH)) nebo neutrální (c(H3O+) = c(OH)). Pro posouzení acidobazických vlastností byla zavedena stupnice pH, kde pH = −log c(H3O+). Při teplotě 25 °C má kyselý roztok pH < 7, neutrální pH = 7 a zásaditý pH > 7. Přesnou hodnotu pH lze změřit pH-metrem (úloha č. 3), přibližnou hodnotu je možné zjistit acidobazickými indikátory (úloha č. 1), což jsou látky, které mění zbarvení v závislosti na pH (např. fenolftalein, lakmus, methyloranž apod.). K určování pH je možné použít univerzální indikátor (směs několika indikátorů) nebo si připravit univerzální indikátor z přírodních materiálů (úloha č. 2).

Diskuze k článku

Poslední komentáře

Načítání...

Ke stažení: